●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

می نویسم تا به یادگار بماند خطی از دل ... ردی از زمان

 

به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت

دلی که کرده هوای کرشمه‌های صدایت


نه یوسفم، نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز

که آورد دلم ای دوست! تاب وسوسه‌هایت


ترا ز جرگه‌ی انبوه خاطرات قدیمی

برون کشیده‌ام و دل نهاده‌ام به صفایت


تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست

نمی‌کنم اگر ای دوست، سهل و زود ، رهایت


گره به کار من افتاده است از غم غربت

کجاست چابکی دست‌های عقده‌گشایت؟


به کبر شعر مَبینم که تکیه داده به افلاک

به خاکساری دل بین که سر نهاده به پایت


"
دلم گرفته برایت" زبان ساده‌ی عشق است

سلیس و ساده بگویم: دلم گرفته برایت!

از : حسین منزوی              تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

 

 دلتنگ

 

گاهی خیال می کنم از من بریده ای

 بهتر زمن برای دلت برگزیده ای

 

از خود سوال می کنم آیا چه کرده ام؟

 در فکر میروم که تو از من چه دیده ای؟

 

از من عبور میکنی و دم بر نمی زنی

 تنها خوش است دلم که شاید ندیده ای

 

یک روز می رسد که در آغوش گیرم

 هرگز بعید نیست خدا را چه دیده ای ؟؟

  
                      ..خط خطی شده به ذست راوی.   تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید