●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

غم کرده در این، کوره دل ِ ما خانه...

بغض میکنم..

گلویم بد جور هوای ایست ،

هوای لبخند ندارم چه کنم دست دلــم نیست.

چشمهایم یک ساز را بلد ند..!

 دلم باز نا آرام است.

خودم هم نمیدانم چه شده مرا!؟

پُر از تنهایی ام..

به این فکـــر می کنم که ...

تنها تر از مــن چه کســـی ستــ ....؟ 

       

»گاهی وقتها نوشتنت نمی اید   ...

قدم زدن را هم دوست نداری.

از حرف زدن با دیگران حالت بهم میخورد.

خسته نیستی.

 دل زده نیستی

اما تا دلت بخواهد غــــم داری ..

بعضی وقتا حالتان مثل همیشه ی من است

 

دلم هیچی نمیخواد!

هویجوری!

» دوستـــ  داشتن هایم راهشان را ادامه می دهند٬

تنها الفبای دوست داشتن است که قد می کشد.

» سال ۹۱ خوبی داشته باشید... با تمام آرزوهـــــا و خواسته های دلتان!...

 

» کسانی هستند که نفسم به نفس آنها بسته است.گرچه به مکان دورند .. اما دلم با انهاست و

دعای من این روزها سلامت و شـــادی و  خوشبختــــــی آنهاست...

کسانی که مرا همین گونه که هستم دوست دارند٬ بی ادعا و صمیمی .

 

» و تلخ است دوستی ها و محبت هایی که تاریخ انقضــــا دارند!...

آنگاه ست که تو میمانی و احساس به تاراج رفته ات...

-ایشالا که دور باشه از همه این محبت های دروغین.

همین.