●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

دلم برا حرمش پَــــــــــــر می زنه....

اصلا حسین جنس غمش فرق می‌کند

این راه عشق، پیچ و خمش فرق می‌کند!

اینجا گدا همیشه طلبکار می‌شود

اینجا که آمدی کرمش فرق می‌کند!

شاعر شدم برای سرودن برایشان

این خانواده محتشمش فرق می‌کند!

صد مرده زنده می‌شود از ذکر یا حسین

عیسای خانواده دمش فرق می‌کند!

از نوع ویژگی دعا زیر قبه‌اش

معلوم می‌شود حرمش فرق می‌کند!

تنها نه اینکه جنس غمش، جنس ماتمش

حتی سیاهی علمش فرق می‌کند!

با پای نیزه روی زمین راه می‌رود

خورشید کاروان قدمش فرق می‌کند!

من از "حسینُ منّی" پیغمبر خدا

فهمیده‌ام حسین همه‌اش فرق می‌کند!

 

» برگ ریزون پاییز...

             محــــرم حسین.....

   چی بکشه این دل.....!

-التماس دعا- همین .یاعلی.

 

تو عشق زیبای ی منــی..

می خواهم کنار دستانت بمیرم

درست پای خورشید خنده هایت .

این روزها هر چقدر می نویسم "عشق" ٬ بی نقطه است .

نقطه هایش پشت پلکهای توست ..