●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

من این ماهو ماه ِ عسل میکنم...

     نشستم هواتــو نفس میکشــم

             یه چند وقتیه حال ِ من بهتره

                    دارم راه میفتم ببینم تهش منو این هوا تا کجا میبره

                         دارم راه میفتم ببینم تو رو...تویی که یه عمره راهی شدی

 

    مگه میشه رد شد نگاهت نکرد...ببین توی آیینه چه ماهی شدی

                 هوایی  رو که تو نفس میکشی ، دارم راه میرم بغل میکنم

                      تو با من بمون تا ته این سفر، من این ماهو ماه ِ عسل میکنم

                                  همه زندگیمو بگیری ازم - بازم پای عشق ِ تو وامیستم

 

   یه آدم تو دنیا نشونم بده ، بتونه بگه عاشقت نیستم

                    همه عمر من - سجده کردم به تو

                          من از حسرت غیر تو خالی ام

                                 هننوزم زمان پرستیدنه، برام هیچ فرقی نداره کی ام...

 

                    نشستم هواتو نفس میکشم....

 

»این اهنگ اینقدر زیباست که دیگه جای هیچ حرفی نمیزاره

همین.

حیاط خلوتـــــ

باران تابستانی

      قطره قطره هم که باشد بی نظیر است.

 

سایه روشن اتاق

      وشب  ....

            که باز نمک می شود روی زخم تنهایی

                        وقت بافتن دوباره کلاف ْواژه هاست

 با قلمی که عادت دارد

       هر شب،روی سپید سطرها را بی جهت سیاه کند

            می بافم

 نه..دیگر حال بافتن هیچ کلافْ واژه ای! نیست

       این زمزمه پایان تمام سطرها نقطه می شود :

                     حالم خوش است

  از جنس همان خرابهای خوب