●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

:(

          دست منو بگیـــــــــر...

                         حالــــــم جهنمــــــــه

یک جرعه تنهایی - یک جرعه غصه...

از همه دلتنگی‌ها...خوشحالی‌های یهویی که خیلی کم پیش میاد... از بغض‌های تلنبار شده...از حسرت‌هایی که هر روز به دوش میکشم، از آینده‌ای که میگن شاید قشنگ باشه و به دور از  همه این حس‌ها و -هرچی پیش میرم اون اینده دور‌تر و دور‌تر میشه- خسته‌ام

  خدایا خیلی وقته خسته‌م، عوض کن این حال و روزمو...