●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

بشکست اگر دل من...

خدای من...

  من رسما کم آوردم

            سحر ندارد این شب تار..‌.

 

      خدایا....کِی ...؟ :(