●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

» فصل سرد :: ۱۳٩٥/٧/۳
» :| :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» خداحافظ ای برگ و بار ِ دل من... :: ۱۳٩٥/۳/٥
» فصل سرد :: ۱۳٩٥/٦/٢۳
» :| :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» اینجا...بدون تو :: ۱۳٩٤/٧/۱٤
» بشکست اگر دل من... :: ۱۳٩٤/٦/۱٩
» یک جرعه تنهایی - یک جرعه غصه... :: ۱۳٩٤/٥/۱۱
» مترسک... :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
» این روزا سختــــــــــہ :: ۱۳٩۳/٩/٧
» اگر خون ِ دل بود ما خورده ایم.. :: ۱۳٩۳/۸/۱٠
» به پایان آمد این وبلاگ... :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» خط خطی های ِ من :: ۱۳٩۳/٢/٢۸
» ببین حال ِ روزای ِ من خوب نیست.. :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» دلم برای خودم تنگ شده است.. :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» با عشق زمان فراموش می شود و با زمان عشق...! :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» خاطرات پراکنده آخر سال :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» غریبه اشنا :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» .... :: ۱۳٩٢/۱٢/۸
» مترسک... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» پاییز دلتنگی.. :: ۱۳٩٢/٩/٢۱
» باز سر می زند تنهایی :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» سیب :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» من این ماهو ماه ِ عسل میکنم... :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» حیاط خلوتـــــ :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» از لبخند نگاهت هر‏چه بگویم عجیب نیست... :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» شبِ ماه :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» پاییزم.... :: ۱۳٩۱/٩/٢٦
» دلم برا حرمش پَــــــــــــر می زنه.... :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» تو عشق زیبای ی منــی.. :: ۱۳٩۳/٩/٢٤
» رفتم، رفتی، رفت... :: ۱۳٩٥/٦/٢۸
» صدای بال ِ فرشته ها میاد یواش یواش... :: ۱۳٩۱/٥/٩
» شادباش :: ۱۳٩۱/٤/۳
» غم کرده در این، کوره دل ِ ما خانه... :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» هویجوری! :: ۱۳٩۱/۱/٩
» عید امسال! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» این روزها... :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» بدهکار.. :: ۱۳٩۳/٩/٢٧
» همین کافیست... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» غزل های دلم.. :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» بـــاران کـــه میبــــارد ، تــــو می آیــــی... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» آدم‌های دو زاری..! :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» دلتنگـــ گوهـــر شـــادمـــ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» یه کمی شوخی... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» هر شب تنهایی- :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» حضرت معشوق ....سلام! زیبا سلام. :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» تو که هستـــــــــــــــــی ..... :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» که هر شب هرم دستاتو به آغوشم بدهکارم... :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» عاشقانه هایم.... :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» دیگـر دستهایم به اسمان نمیرسد... :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» می نویسم تا به یادگار بماند خطی از دل ... ردی از زمان :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» ۱۳۸٩/۱٠/٦ :: ۱۳۸٩/۱٠/٦