●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

عنوان ندارم...!

آروم بگیر دلکم ...

 

برای دلم امن یجیب بخوان، بخوان تا ارام شود این دل ِ مضطرم...همه‌ی امیدم به توست خدای من.