●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

عاشقانه هایم....

همه ی عاشقانه هایم برای مهربانم.....معبود من

خدای من....

برای تو که مهربان ترین مهربانی

دیگر فرصتی برای از تو سرودن نمی شود

قسم به چشم های ندیده ات دلم برای لبخند تو تنگ است مهربان همیشه

 

قسم به تمام نا شنیده های تو که اشک بر صورتم لبریز است

 

قسم به تمام حرف های نگفته ام .....

 

این نوشته هم خوب نشد

 

خیلی وقت است که خوب نمی نویسم

 

و تو هم حتی نگرانم نمی شوی شاید شدی و من نشنیده ام

 

مهربان همیشه

 

خیلی وقت است از بغض سرشارم و نباریده ام

 

خیلی وقت به حرف های غریبت رسید ه ام

 

مرا ببخش که بی تو خندید ه ام

 

مرا ببخش که تو را ، خود را فراموش کرده ام

 

فرصتی....

 

مهربان همیشه