●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست

گفتم« بدوم تا تو-همه فــاصله ها را»

      تا زودتر از واقعه گویم گله ها را

چون ایینه پیش تو نشستم که ببینی ...

    در من اثر سخت ترین زلزله هارا ..

پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست

  از بس که گره زد به گره حوصله هارا

ما تلخی ٍ نه - گفتنمان را که چشیدیم

وقت است بنوشیم از این پس بلـــه ها را

بگذار ببینیم بر این جغد نشسته

یک بار دگر پر زدن چلچله ها را

یک بار هم ای عشق ِ من از عقل میندیش.

بگذار که دل حل کند این مساله هارا

(محمد علی بهمنی)

 

 

ღღღ             ღღღ            

خدمت رفقا و کبَری و صغَری و عرفا وفضلا عارضم که به علت قاط زدن سیستم بنده حقیر؛ نمیتونم کامنتهای صفحه وب دوستان رو باز کنم..لذا اگر که تا کنون خدمت نرسیدم زین سبب بوده و حمل بر بی معرفتی ما مگذارید..