●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

خداحافظ ای برگ و بار ِ دل من...

-من دلــــــــــم برای آن شبـــــ قشنـــــــگ

من دلم برای جــــاده ای که عاشقــــانه بود

آن سیاهی و سکوت

چشمکـــ ستـــاره های دور

من دلـــم برای "او" گرفته است...

 

لرزش دستانم با پیرمردی برابری میکند که جسمی کهن سال دارد

امشب روحم صد سال را رد کرده است . . .

الهام 05/10/93

 

 

 

                              ღღღ

-  رها که باشی، بہ وقتش رها می‌کنی هرآنچه را کہ گره زده ای بہ دلت...رها کہ باشی!


 -  مُردن یعنی اینکه تو و محبتت  برایش تاریخ انقضا داشته باشد و تو اسراف محبت کرده ای ..همیشـــه نباید زلزله بیاید که ویــرانی را ببینی...همین که تو را تاریخ دار کند ..اصلا انگار نه انگار "تویی" بوده ...یعنی ویرانی.وحالا ویرانم..!   

 

- حال دلم خراب است....