●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

دلتنگـــ گوهـــر شـــادمـــ

عشق را

با عین و شین و قاف

با خود شما

می خواهم

عشق را

بدون شما

بدون عدالتتان

بدون قداست

هرگز .

پس

 لطفا بگذارید تا بدانند که

"عاشق شما هستم  مولا "

 

 

پ .ن : دلم هوای مشهد داره ...

دلم می خواد کنج خلوت صحن انقلاب بشینم و دلتنگی هامو بشمرم .

دلم لک زده واسه یه لحظه نگاه به خادمای حرم...

به قول "هر شب تنهایی "  : باید پناه ببری ...

 

-برداشت آزاد..