●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

بـــاران کـــه میبــــارد ، تــــو می آیــــی...

   بــاران  که میبـــارد  خــدا   را  بیشتـــــر  حس میکنـــی...

             

           بــاران  نقطـ ـ ـ ـه  چیـ ـ ـ ـن  اســت  تــا  خــــدا...

 

                                         ( حس میکنــم تو رو )

 

باران میبـارد و من سرمست شعــر های تـو، سرمست ِایــاک نستعیــن

خـواندن های تو..  میخوانم دلم را به اسم تو  که دلم  آرام  گیرد ، کـه حتـی یاد

تو آرامش  قلب هــاستـــ...

 

** یــا  انیــــــسُ  مــــــن  لا  اَنیــــــــس  لـــــه **

 

الــی نوشتــ  ::..

 

- جــاده ها از پاهایم خستـه اند  از بس که  رفتـم و نرسیدند.از بس که گفتم و.....

دلـم به گلایه  نمیــرود  که هــرچــه  گلایـه هست از دلــــم هست...

 

-دلم  آرام است مثـل مریـم های نشستـــه در گلــدان ..دوست دارم این آرامش 

ِسحرگاهانـم را   ..و ایــن ها همـــــــه  نــــاز شَست  مهــــربــــانــی  های تــو ستـــ...