●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

هویجوری!

» دوستـــ  داشتن هایم راهشان را ادامه می دهند٬

تنها الفبای دوست داشتن است که قد می کشد.

» سال ۹۱ خوبی داشته باشید... با تمام آرزوهـــــا و خواسته های دلتان!...

 

» کسانی هستند که نفسم به نفس آنها بسته است.گرچه به مکان دورند .. اما دلم با انهاست و

دعای من این روزها سلامت و شـــادی و  خوشبختــــــی آنهاست...

کسانی که مرا همین گونه که هستم دوست دارند٬ بی ادعا و صمیمی .

 

» و تلخ است دوستی ها و محبت هایی که تاریخ انقضــــا دارند!...

آنگاه ست که تو میمانی و احساس به تاراج رفته ات...

-ایشالا که دور باشه از همه این محبت های دروغین.

همین.