●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

پاییز دلتنگی..

رسما اعلام میکنم کم آوردم...

بدم میاد از دنیا و آدامای ِ دو رویی که داره.

همیشه هم این دو رویی ها نصیب من میشه!

بدم میاد از دشمنایِ به ظاهر دوست واین رفیقایی که یک به یک خنجر به دست از پیشم می روند...

 

تمام روز میخندم....

          تمام شب یکی دیگه م....

                        من از حالم به این مردم ، دروغای ِ بدی میگم....