●●● به دلتنگــــــی هایم دست نزن √

..::اینک من دخترکی تنها .. در استانه فصلی سرد..:..

ببین حال ِ روزای ِ من خوب نیست..

نمی دونم چرا روز به روز خطای ِ دید مردم بیشتر میشه.

چرا اینقدر بد قضاوت میکنن در موردت ،وقتی هیچی نمیدونن.

چرا از خوبی و محبت ، بدی رو برداشت میکنن.با محبت ،گستاخ تر میشن.

چرا بعضیا تا بی نهایت بی لیاقتن؟!

دنیای ِ مزخرفی رو ساختیم واسه خودمون، ما آدما.

 

هیچ وقت نفهمیدم چرا درست همانی که فکر میکنی
با همه فرق دارد..
یک روز مثل همه تنهایت میگذرد…

 

رو به آییه گریه کردم، گریه هامو پس فرستاد

 


 

 

الی نوشت : به بعضیام باید گفت :
زیاد که بپیچی خودت هـــــرز میشی !